Agenda

JCI-header-image
jci_vergadering
ALV
Algemene leden vergadering van mei

11 Mei

jci_vergadering
ALV
Algemene leden vergadering van juni

08 Juni

jci_vergadering
ALV
Algemene leden vergadering van juli

13 Juli

jci_vergadering
ALV
Algemene leden vergadering van augustus

10 Augustus

jci_vergadering
ALV
Algemene leden vergadering van september

14 September

jci_vergadering
ALV
Algemene leden vergadering van oktober

12 Oktober

jci_vergadering
ALV
Algemene leden vergadering van november

09 November

jci_vergadering
ALV
Algemene leden vergadering van december

14 December